محصولات جدید

۵% تخفیف
۲۸۳۰۰۰ تومان ۲۶۹۰۰۰ تومان
۴% تخفیف

باکس عیدانه

سبد عیدانه ۵

۲۳۵۰۰۰ تومان ۲۲۶۵۰۰ تومان
۵% تخفیف

باکس عیدانه

سبد عیدانه ۴

۲۳۶۰۰۰ تومان ۲۲۵۰۰۰ تومان
۴% تخفیف

باکس عیدانه

سبد عیدانه ۳

۱۹۳۰۰۰ تومان ۱۸۶۰۰۰ تومان
۸% تخفیف

باکس عیدانه

سبد عیدانه ۲

۱۶۸۰۰۰ تومان ۱۵۴۰۰۰ تومان
۵% تخفیف

باکس عیدانه

سبد عیدانه ۱

۱۷۵۰۰۰ تومان ۱۶۷۰۰۰ تومان
۶% تخفیف

سایر محصولات

گرده گل

۳۹۰۰۰ تومان ۳۶۵۰۰ تومان
۵% تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۳۵۰۰۰ تومان
۸% تخفیف
۴۰۰۰۰ تومان ۳۷۰۰۰ تومان
۶% تخفیف
۸% تخفیف
۱۲% تخفیف

محصولات VIP

سبد ECONOMY

۱۱۶۵۰۰ تومان ۱۰۳۰۰۰ تومان
۴% تخفیف

محصولات VIP

سبد BUSINESS

۱۶۳۵۰۰ تومان ۱۵۷۰۰۰ تومان
۶% تخفیف

محصولات VIP

سبد VIP

۱۷۱۰۰۰ تومان ۱۶۰۰۰۰ تومان
۶% تخفیف

محصولات VIP

سبد LUXURY

۲۹۷۰۰۰ تومان ۲۸۰۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

خشکبار

برگه هلو

۸۰۰۰ تومان
۳۲% تخفیف
۱۴۰۰۰ تومان ۹۵۰۰ تومان
۱۴% تخفیف

خشکبار

دانه کینوا

۳۷۰۰۰ تومان ۳۲۰۰۰ تومان
۱۷% تخفیف

خشکبار

دانه چیا

۵۳۰۰۰ تومان ۴۴۰۰۰ تومان
۴۴% تخفیف
۱۶۰۰۰ تومان ۹۰۰۰ تومان
۴۲% تخفیف
۸% تخفیف

سایر محصولات

زعفران

۷۵۰۰۰ تومان ۶۹۰۰۰ تومان
۱۰% تخفیف

سایر محصولات

سوهان سنتی سبزوار

۲۵۵۰۰ تومان ۲۳۰۰۰ تومان

محصولات VIP

دسته بندی محصولات

آخرین اخبار

تالار افتخارات