#ضرب_المثل.

اِز جُوُنی تا پیری، اِز پیری تا بِکَی؟
واژه ها : جُوُنی= جوانی
مفهوم کلی. یعنی انسان وقتی به مرحله کمال (بعد از ۴۰ سالگی) می رسد، باید از تجارب گذشته استفاده نماید و دیگر خطا نکند.
 
 مورد استفاده : وقتی به کار می برند که فرد کامل و مسنی را در اشتباه می بینند.

#زبان_و_گویش

عطیشنا. تشنگی بیش از حد
عَجعَل. صفتی است برای آدم لجوج و ناموفق
عَدِل. درست و مرتب
عُنُق. در اصل به معنای (گردن) است ولی در گویش سبزواری به معنای خلق و خوی میباشد.
عنی یی. لوس، بی تربیت
زِپّیلی زیپّاو. هر چیزی که بر اثر زیاد آب کردن، بی مزه شده باشد

#سخن_بزرگان

ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم
(دکتر علی شریعتی)

#سخن_بزرگان

زندگی عمر کردن نیست

بلکه رشد کردن است

عمر کردن کاری است

که از همه حیوانات بر می آید.

اما رشد کردن هدف والای انسان است

که عده معدودی میتوانند

ادعایش را داشته باشند.

(جرج برنارد شاو)

#سخن بزرگان

بخشودن کسی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
(گاندی)

#سخن_بزرگان

ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿد
در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید . . .
(بریگم یانگ)

 

#سخن_بزرگان

پسرم می‌پرسد :
چرا باید ریاضی بخوانم ؟
دلم می‌خواهد بگویم لازم نیست
بی‌ خواندن هم خواهی دانسـت دو تکه نان
بیش از یک تکه است . . .
(برتولت برشت)

#سخن_بزرگان

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.

(اسکات پک)

#گویش سبزواری با حرف دال

 

دَررِ پیش کو(dar re pish ko) = در را ببند (جمله امری )

دَرِواکِش (dare vakesh)= در را بازکن (جمله امری )

دسته حلالی (destehalaly) = خنته سوری

دُم بیلی (dombily)= کوتاه

دُمبَل (dombal)= دمل یا جوش چرکی بزرگ [۱]

دِگچه (deggha)= دیگ کوچک [۱]

دِند (dend) = زنبور

hغلب عقل، موقعی به سراغ انسان می آید که دیگر خیلی دیر شده است…

گارسیا مارکز

کسی که همیشه همرنگ جماعت می‌شود

معمولا فراتر از آن‌ها پیش نمی‌رود

کسانی که تنها مسیری را طی می‌کنند

احتمالا به جاهایی می‌روند که

کسی قبلادر آنجا نبوده  است

انیشتین